KONKURSY


Konkurs 


Regulamin konkursu:

"Irena Sendler-

 Sprawiedliwa wśród Narodów Świata".


       Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna w ZSEU w Żychlinie.

 Konkurs adresowany jest do uczniów ZSEU w Żychlinie.


Cele konkursu:

1.      Upowszechnienie i poszerzenie wiedzy o Irenie Sendlerowej.

2.      Zmotywowanie uczniów do  pogłębienia wiedzy na temat historii II wojny światowej.

3.      Doskonalenie umiejętności w zakresie poszukiwania materiałów źródłowych
i ich selekcji.


4.      Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności
 z zakresu technologii informacyjnej.


 Uczestnicy przygotowują prezentację multimedialną  za pomocą programu 

Microsoft Power Point.

 Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 min.

Uczestnik przedstawia jedną pracę.

Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię.


Prace, zapisane na nośniku elektronicznym, należy złożyć
 w bibliotece szkolnej do 31 października 2018 r.

Do prezentacji należy dołączyć dane autora: imię, nazwisko i klasa. 

Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się podczas akademii szkolnej 
w dn. 9 listopada 2018 r.
Konkurs HistorycznyDrodzy uczniowie,
ten rok jest wyjątkowy, ponieważ  świętujemy 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 W całym kraju  organizowane są obchody tego święta.
                                       Nasza szkoła również włączyła się  do tej ogólnopolskiej akcji.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału
 w IV edycji konkursu historyczno-regionalnego. 
Celem konkursu jest uczczenie 100.Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski oraz podkreślenie znaczenia walki o wolność i niepodległość  naszego kraju.

Zaletą konkursu jest umożliwienie uczestnikom  wykazania  się wiedzą historyczną 
 oraz różnymi umiejętnościami. Każdy  może wybrać sobie dowolną kategorię konkursu, np. dla zainteresowanych wiedzą - test, dla pozostałych-praca pisemna, prezentacja multimedialna, plakat, album (szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie).

Mamy nadzieję, że w tym roku, tak jak w ostatnich latach, chętnych nie zabraknie.

Wszystkich  zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

Atrakcyjne  nagrody czekają.


 KONKURS SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI - TEST

  Regulamin
                   I.       Cel konkursu:
1.     Uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2.   Popularyzowanie wiedzy wśród uczniów o realiach walki Polaków                   o niepodległość w okresie przed I wojną światową i w czasie jej trwania.
3.      Ukazanie dziejów z okresu międzywojennego.
4.      Poszerzenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
             II. Tematyka:
5.      Działania wojenne na ziemiach polskich podczas I wojny światowej.
6.      Działania wojenne 1914-1918 w Europie i na świecie.
7.     Stosunek zaborców i innych państw do Polaków podczas I wojny światowej.
8.   Wybitni przywódcy polscy i ich rola w walce o niepodległość państwa  w  czasie I wojny światowej.
             III.  Zasady:
9.  Konkurs odbędzie się  24.10. 2018 r. godz.  09:30. sala C, kompleks dydaktyczno- sportowy.
10.  Zgłaszamy swój udział w bibliotece szkolnej do 11.10.2018 r.


        KONKURS NA WYKONANIE PRACY TWÓRCZEJ

   Regulamin

I.    Cele  konkursu:
           1. Popularyzowanie wiedzy wśród uczniów o realiach walki Polaków
               o niepodległość w okresie przed I wojną światową i w czasie jej trwania.
           2.  Poszerzenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.

II.  Tematyka:
Tematyka konkursu obejmuje wydarzenia związane z walką o wolność i niepodległość Polski do powstania II Rzeczpospolitej /1830—1918/ w  kontekście działań na terenie kraju i w regionie konińskim
III.   Zasady:
Uczniowie przekazują prace zawierające  powyższą tematykę w jednej z niżej podanych form:
·         prezentacja multimedialna,
·         plakat,
·         pamiętnik,
·         makieta, wystawka,
·         esej,
·         wypracowanie,
·         wywiad,
·         rozprawka.

Każda z wybranych form prac powinna zawierać metryczkę:

Imię i nazwisko ucznia..........................
Klasa....................................................

          Prace składamy w bibliotece szkolnej do 27.10. 2017 r.

"Najlepszy Czytelnik 2018- 2019"


  Regulamin konkursu

I. Cel konkursu
Promowanie książki i czytelnictwa.

II. Zasady konkursu


1. Konkurs będzie trwał od 03.09.2018 r. do 14.06.2019 r.

2. Uczestnicy systematycznie wypożyczają i czytają książki.

3. Bibliotekarz zastrzega sobie możliwość sprawdzenia treści przeczytanych książek.

Uczestnik otrzyma tytuł „Najlepszego Czytelnika Biblioteki Szkolnej”
i nagrodę podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/ 2019.


                 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz